Database Management Sysytem aniga o u isticmaali doono Apache iyo Adobe Dreamweaver. Af-soomali

Database Management System using Apache and Dreamweaver somali language. Wuxu qaas u yahay ardayda programing barta si hordhac ahaan

Read More